Read Aloud the Text Content

This audio was created by Woord's Text to Speech service by content creators from all around the world.


Text Content or SSML code:

Xin chào! Chào mừng bạn đã đến với server Discord của Dương,4-0-4! Cảm ơn bạn đã tham gia cùng với chúng mình. Trước khi bạn vào chat, bạn phải xác minh đầu tiên, sau đây là cách xác minh: (Lưu ý: Vui lòng bật lại DM (inbox) nếu bạn đã tắt nó) Bước 1: Vào kênh #xác-minh Bước 2: Nhấn lệnh -verify để tiến hành xác minh Bước 3: Sau khi nhấn lệnh ở trên, sẽ có mã gửi cho bạn để bạn xác minh. Việc tiếp theo của bạn là nhắn lại chính xác mã máy đã gửi cho bạn. Bước 4: Bạn đã xác minh thành công. ---------------------------- Nếu bạn nhập mã không đúng, vui lòng làm lại B1 để tiến hành xác minh lại.