Read Aloud the Text Content

This audio was created by Woord's Text to Speech service by content creators from all around the world.


Text Content or SSML code:

NSB sin spesialfribillett var en gave fra NSB til Rolf Jacobsen på 70-årsdagen i 1977. Billetten gjelder en reise på 2. klasse for «Forfatteren Rolf Jacobsen og frue» på strekningen Hamar–Åndalsnes og tilbake Stavanger–Hamar over Oslo i tidsrommet 15. juni–1. august 1977. Rolf Jacobsen ble allerede i guttedagene fascinert av tog, senere skrev han dikt om tog – blandt annet. «Jernbaneland», «Fjerntog» og «Vi som bor ved jernbanen» – og han fikk tilnavnet jernbanedikteren. Da «De norske jernbaners historie» ble skrevet i 1950-årene, fikk han bred omtale i kapitlet «Jernbanen i norsk litteratur». Ledelsen i NSB må ha ment han var en god ambassadør for den norske jernbanen, og ga ham fribillett, ikke bare én, men flere ganger.